Juncus bufonius [aggr.]

jonc de galàpet

icon_targeta_100 · família: Juncaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sòls temporalment humits, basses, sorrals fluvials, basses de pistes forestals saulonoses

· rang altitudinal: 70 – 1110 m