Lathyrus tingitanus L.

guixó de Tànger

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (conca mediterrània)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars, vores de camins

· rang altitudinal: 70 – 400 m