Lemna minuta Kunth

llentia d’aigua

icon_targeta_100 · família: Araceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica)

· forma biològica: hidròfit (plantes aquàtiques)

· hàbitat: aigües estagnants o de corrent lent

· rang altitudinal: 50 – 460 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Vilar, L., Bou, J., Gesti, J. & Font, J. 2018. Notes sobre plantes al·lòctones al NE de Catalunya, amb especial atenció a males herbes dels arrossars. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 82: 5-7]