Linaria pelisseriana (L.) Mill.

icon_targeta_100 · família: Plantaginaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: pradells terofítics, brolles, camps d’avellaners, vinyes

· rang altitudinal: 90 – 360 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): olivares de la Sellera, Anglés, Santa Coloma.