Lobularia maritima (L.) Desv.

caps blancs

[Alyssum maritimum (L.) Lam.]

icon_targeta_100 · família: Brassicaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: camèfit (petites mates llenyoses)

· hàbitat: talussos, vores de camins i carreteres, solars abandonats, erms

· rang altitudinal: 50 – 830 m