Malva arborea (L.) Webb & Berthel.

malva d’arbre

[Lavatera arborea L.]

icon_targeta_100 · família: Malvaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: nanofaneròfit (arbusts)

· hàbitat: herbassars ruderals

· rang altitudinal: 120 – 870 m