Mespilus germanica L.

nesprer

icon_targeta_100 · família: Rosaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)

· forma biològica: faneròfit (plantes llenyoses)

· hàbitat: vores de camins

· rang altitudinal: 70 – 810 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Monsoli, Osor.
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.