Myosotis ramosissima Rochel in Schult. subsp. ramosissima

miosotis híspida

icon_targeta_100 · família: Boraginaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vorades herbàcies, pradells terofítics

· rang altitudinal: 80 – 760 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1902): Hostalrich.
– Casas & Ninot (1996): Tavèrnoles: Sant Feliu de Savassona; íd. prop de l’ermita; castell de Savassona; íd. les Baumes.