Myrtus communis L.

murta

icon_targeta_100 · família: Myrtaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)

· hàbitat: boscos clars, vorades forestals poc humides

· rang altitudinal: 160 – 210 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): c. Amer, en el Pasteral, Santa Coloma de Farnés.
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.