Oxalis latifolia Kunth

pa de cucut de fulla ampla

icon_targeta_100 · família: Oxalidaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica)

· forma biològica: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)

· hàbitat: herbassars ruderals humits

· rang altitudinal: 50 – 630 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Casasayas (1984): Hostalric.
– Casasayas (1989): la Cellera de Ter; Hostalric.