Oxybasis chenopodioides (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

blet roig

[Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen; Ch. rubrum subsp. crassifolium (Hornem.) Maire]

icon_targeta_100 · família: Amaranthaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sòls argilosos humits

· rang altitudinal: 400 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Mercadé et al. (2005): Sant Romà de Sau, prop del Club Nàutic Vic-Sau.