Papaver somniferum L. subsp. somniferum

cascall

icon_targeta_100 · família: Papaveraceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars, sorrals fluvials

· rang altitudinal: 110 – 160 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Llensa (1945) [Papaver somniferum L.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat); a veces subespontánea].
  • Gesti (2023) [Papaver somniferum L. subsp. somniferum]: la Cellera de Ter: prop del molí de la Pardina. Santa Coloma de Farners: riera de Santa Coloma aigües avall del balneari.