Persicaria hydropiper (L.) Delarbre

pebre d’aigua

[Polygonum hydropiper L.]

icon_targeta_100 · família: Polygonaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars humits, vores d’aigua, vernedes

· rang altitudinal: 50 – 1030 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Sennen (1934): Hostalric […] lit du Tordéra.