Persicaria mitis (Schrank) Holub

presseguera fada

[Polygonum mite Schrank]

icon_targeta_100 · família: Polygonaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars humits, vores d’aigua, vernedes

· rang altitudinal: 80 – 830 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Bolòs (1983): riba de la riera d’Arbúcies, prop de Can Horta.