Philadelphus coronarius L.

xeringuilla

icon_targeta_100 · família: Hydrangeaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental)

· forma biològica: nanofaneròfit (arbusts)

· hàbitat: vorades forestals

· rang altitudinal: 210 m