Physalis angulata L.

icon_targeta_100 · família: Solanaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sorrals fluvials

· rang altitudinal: 110 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Gesti, J. & Vilar, L. 2020. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – II. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 84: 243-248]