Plantago coronopus L.

cervina

icon_targeta_100 · família: Plantaginaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sòls calcigats, camins, solars abandonats, prats pasturats, erms

· rang altitudinal: 50 – 990 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Codina (1908) [Plantago coronopus L.]: [La Sellera y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Llensa (1945) [Plantago coronopus L.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Romo (1984) [Plantago coronopus]: Hostalric.
  • Vilar (1987) [Plantago coronopus L. subsp. coronopus]: Hostalric; Maçanes.
  • Gesti (2020) [Plantago coronopus L.]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2023) [Plantago coronopus L.]: Guilleries orientals: sector riera d’Osor; sector riera de Santa Coloma; sector est.