Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange

[P. major subsp. pleiosperma Pilg.]

icon_targeta_100 · família: Plantaginaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sòls temporalment humits, vores de pistes forestals saulonoses

· rang altitudinal: 170 – 1100 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez-Haase et al. (2008): Rupit i Pruit: Montdois, la Caseta.