Reseda phyteuma L. subsp. phyteuma

pebrots de ruc

icon_targeta_100 · família: Resedaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, descampats, talussos

· rang altitudinal: 50 – 1020 m