Rosa gallica L.

roser de tot l’any

icon_targeta_100 · família: Rosaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)

· forma biològica: faneròfit (plantes llenyoses)

· hàbitat: bardisses, vores de camins

· rang altitudinal: 500 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Cadevall (1915-1919) [Rosa gallica L.]: Montsolí, tal veg. procedent d’antics cultius.
  • Casasayas (1989) [Rosa gallica L.]: la Cellera [“possiblement son restes de conreu i es va mantenint”].