Sambucus ebulus L.

évol

icon_targeta_100 · família: Adoxaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: herbassars nitròfils humits, cursos fluvials, recs

· rang altitudinal: 40 – 1100 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.