Scleranthus annuus L.

icon_targeta_100 · família: Caryophyllaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sembrats, sòls sorrencs

· rang altitudinal: 80 – 1050 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Cadevall (1913-1937): St. Hilari, Montsolí i a tota la formació granítica de les Guilleries.