Scorpiurus subvillosus L.

herba d’eruga

[S. muricatus L. subsp. subvillosus (L.) Thell.]

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: prats secs, talussos secs

· rang altitudinal: 240 m