Scrophularia auriculata L. subsp. valentina (Rouy) Ortega Oliv., Serra, Herrero & Muñoz Garm.

escrofulària aquàtica

[S. auriculata subsp. pseudoauriculata (Sennen) O. Bolòs & Vigo]

icon_targeta_100 · família: Scrophulariaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: boscos humits, vores d’aigua

· rang altitudinal: 60 – 980 m