Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris

colitx

icon_targeta_100 · família: Caryophyllaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: marges de camps, vores de camins, talussos, herbassars ruderals

· rang altitudinal: 60 – 1100 m