Sisymbrium irio L.

matallums

icon_targeta_100 · família: Brassicaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals, marges de camps, vores de camins

· rang altitudinal: 60 – 1010 m