Solanum nigrum L.

morella

icon_targeta_100 · família: Solanaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals, marges de camps

· rang altitudinal: 50 – 1100 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Bolòs et al. (1988): Maçanes, vora la riera de Caldes.