Solanum villosum Mill.

morella

[S. nigrum subsp. miniatum Willd.]

icon_targeta_100 · família: Solanaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals, marges de camps

· rang altitudinal: 50 – 950 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Monsoli, etc., de las Guillerías.