Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper

lletsó punxós

icon_targeta_100 · família: Asteraceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals

· rang altitudinal: 50 – 970 m