Sonchus oleraceus L.

lletsó d’hort

icon_targeta_100 · família: Asteraceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: conreus, vegetació ruderal

· rang altitudinal: 50 – 1070 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.