Sonchus tenerrimus L.

lletsó fi

icon_targeta_100 · família: Asteraceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: camèfit (petites mates llenyoses)

· hàbitat: vegetació ruderal, conreus, terres remogudes, murs

· rang altitudinal: 50 – 990 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Bolòs (1956): el Pasteral.