Sorghum halepense (L.) Pers.

canyota

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental, Àsia)

· forma biològica: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)

· hàbitat: marges de camps, cunetes, fruiterars

· rang altitudinal: 50 – 940 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Sennen (1934): le torrent […] sur les deux rives [riera d’Arbúcies, aigües avall del Garduix].
– Casasayas (1989): Hostalric.
– Casasayas (1989): la Cellera de Ter; Hostalric.