Sparganium erectum L.

espargani

[incl. subsp. neglectum (Beeby) Schinz. & Thell.; incl. subsp. microcarpum (Neuman) Domin]

icon_targeta_100 · família: Typhaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: hidròfit (plantes aquàtiques)

· hàbitat: vores d’aigua

· rang altitudinal: 50 – 550 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Codina (1908) [Sparganium ramosum Huds.]: esta [la Cellera de Ter].
  • Llensa (1945) [Sparganium ramosum Huds.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Bolòs (1983) [Sparganium erectum]: vora el riu Gurri, sota la carretera de Seva a Viladrau.
  • Pnareda et al. (2001) [Sparganium erectum]: llit de la Tordera.
  • Pérez-Haase et al. (2013) [Sparganium erectum L.]: Folgueroles: represa de la font Trobada.
  • Gesti (2023) [Sparganium erectum L.]: Anglès: el Rissec al seu pas pel nucli urbà. La Cellera de Ter: ribes del Ter prop de can Benet Gros.