Stellaria media (L.) Vill.

morró

icon_targeta_100 · família: Caryophyllaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: conreus, herbassars ruderals, marges de camps, vores de camins, descampats, terres remogudes

· rang altitudinal: 50 – 1040 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Osor, Susqueda.
– Vayreda (1902): Osor, Susqueda.