Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

icon_targeta_100 · família: Talinaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica)

· forma biològica: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)

· hàbitat: herbassars ruderals humits

· rang altitudinal: 120 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Gesti, J. 2021 [“2020”]. Addicions al catàleg de la flora vascular de Santa Coloma de Farners (la Selva, nord-est de Catalunya). Miconia, 5: 101-110]

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Gesti (2021) [Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.]: Santa Coloma de Farners: sobre la riera de Santa Coloma, prop del balneari.
  • Gesti (2023) [Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.]: Santa Coloma de Farners: prop del balneari.