Teucrium pyrenaicum L. subsp. guarensis P. Monts.

angelins

icon_targeta_100 · família: Lamiaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: camèfit (petites mates llenyoses)

· hàbitat: boscs clars, matollars, prats secs

· rang altitudinal: 510 – 800 m

· observacions: subendemisme de Catalunya (un mínim del 50% de la seva àrea de distribució i/o població globals són dins de Catalunya)

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Casas & Ninot (1994): Tavèrnoles, font del Cloquer.