Tordylium maximum L.

tordili

icon_targeta_100 · família: Apiaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals

· rang altitudinal: 850 – 1020 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Costa (1864): San Hilario.
– Costa (1877): San Hilario.
– Vayreda (1880): de Espinelbas […] á Monsoli […] en direccion de Tortadés.
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Cadevall (1913-1937): Hostalric, Montsolí.