Torilis japonica (Houtt.) DC.

torilis de muntanya

icon_targeta_100 · família: Apiaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals, vorades forestals, vores de camins

· rang altitudinal: 120 – 1010 m