Tragus racemosus (L.) All.

cerretes

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: tropical

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: erms

· rang altitudinal: 60 – 650 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Sennen (1934): le torrent […] sur les deux rives [riera d’Arbúcies, aigües avall del Garduix].