Tribulus terrestris L.

tríbol

icon_targeta_100 · família: Zygophyllaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (conca mediterrània, Àfrica, Àsia)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: descampats, solars abandonats, sorrals

· rang altitudinal: 70 – 250 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Llensa (1945) [Tribulus terrestris L.; var. albidus Fr.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)]; Pas d’en Sagrer (Hostalrich).
  • Vilar (1987) [Tribulus terrestris L.]: aiguabarreig de la Tordera i riera d’Arbucies.
  • Barnola & Romo (1989) [Tribulus terrestris L.]: riba dreta de la riera d’Arbúcies.
  • Gesti (2023) [Tribulus terrestris L.]: Brunyola i Sant Martí Sapresa: prop del nucli de Sant Martí. Santa Coloma de Farners: balneari; carrer del Camp; pont de Sant Salvador; Veïnat d’Avall.