Trifolium incarnatum L. subsp. incarnatum

fenc

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vorades herbàcies, prats

· rang altitudinal: 150 – 1090 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Cadevall (1913-1937): St. Hilari, Montsolí, les Guilleríes.