Trifolium nigrescens Viv. subsp. nigrescens

trèvol blanc

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: prats pasturats, vores de camins, descampats

· rang altitudinal: 50 – 1100 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1882): San Hilari.
– Cadevall (1913-1937): Empalme, St. Hilari, Guilleríes.