Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr.

fisantil·lis

[Anthyllis tetraphylla L.]

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: prats secs, talussos

· rang altitudinal: 150 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Llensa (1945) [Anthyllis tetraphylla L.]: Hostalrich: Vinya d’en Corominas, cercana al robledal de Mas Xirau.