Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr.

fisantil·lis

[Anthyllis tetraphylla L.]

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: prats secs, talussos

· rang altitudinal: 150 m