Urtica urens L.

ortiga petita

icon_targeta_100 · família: Urticaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals, vores de camins, descampats

· rang altitudinal: 60 – 910 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.