Urtica urens L.

ortiga petita

icon_targeta_100 · família: Urticaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals, vores de camins, descampats

· rang altitudinal: 60 – 910 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Pérez Jiménez (1892) [Urtica areus]: estación termal de San Hilario.
  • Codina (1908) [Urtica urens L.]: [La Sellera y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Llensa (1945) [Urtica urens L.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Pérez-Haase et al. (2013) [Urtica urens L.]: Vilanova de Sau: la Riba.
  • Pérez-Haase et al. (2017) [Urtica urens L.]: Vilanova de Sau: la Riba.
  • Gesti (2020) [Urtica urens L.]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2023) [Urtica urens L.]: Guilleries orientals: sector riera d’Osor; sector riera de Santa Coloma; sector est.