Vicia dasycarpa Ten.

garlanda

[V. villosa Roth subsp. varia (Host.) Corb.]

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals, vores de camins

· rang altitudinal: 150 – 1040 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Cadevall (1913-1937): Empalme, S. Hilari, Montsolí.