Vicia lutea L. subsp. lutea

galavars

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars

· rang altitudinal: 310 – 510 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): San Miguel Solterra.