Acalypha rhomboidea Raf.

icon_targeta_100 · família: Euphorbiaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica del Nord)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals

· rang altitudinal: 120 – 130 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Gesti, J. & Vilar, L. 2021. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – III. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 85 (4): 163-169]

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Gesti & Vilar (2021) [Acalypha rhomboidea Raf.]: Santa Coloma de Farners: a tocar del parc de Sant Salvador.
  • Gesti (2023) [Acalypha rhomboidea Raf.]: Santa Coloma de Farners: prop del parc de Sant Salvador.