Alisma lanceolatum With.

plantatge d’aigua

icon_targeta_100 · família: Alismataceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: hidròfit (plantes aquàtiques)

· hàbitat: basses, cursos d’aigua, recs

· rang altitudinal: 90 – 670 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Pnareda et al. (2001) [Alisma plantago-aquatica ssp. lanceolatum]: llit de la Tordera.
  • Pérez-Haase et al. (2013) [Alisma lanceolatum With]: Sant Julià de Vilatorta: Puigsec. Tavèrnoles: c. Can Llorenç. Vilanova de Sau: c. de l’Arboç.
  • Pérez-Haase et al. (2017) [Alisma lanceolatum With]: Vilanova de Sau: prop de l’Arboç.