Alisma lanceolatum With.

plantatge d’aigua

icon_targeta_100 · família: Alismataceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: hidròfit (plantes aquàtiques)

· hàbitat: basses, cursos d’aigua, recs

· rang altitudinal: 160 – 670 m