Alisma plantago-aquatica L.

plantatge d’aigua

icon_targeta_100 · família: Alismataceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: hidròfit (plantes aquàtiques)

· hàbitat: basses, cursos d’aigua, recs

· rang altitudinal: 90 – 690 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Pérez Jiménez (1892) [Alisma plantago]: estación termal de San Hilario.
  • Llensa (1945) [Alisma plantago (L.) Michalet]: Hostalrich: Cap d’Amunt de Vila, Fossats del Castell.
  • Vilar (1987) [Alisma plantago-aquatica L. var. plantago-aquatica]: Maçanes; Hostalric.
  • Pnareda et al. (2001) [Alisma plantago-aquatica ssp. aquatica]: llit de la Tordera.
  • Pérez-Haase et al. (2013) [Alisma plantago-aquatica L.]: Folgueroles: represa de la font Trobada; torrent de Folgueroles. Sant Julià de Vilatorta: Puigsec. Vilanova de Sau: cua de l’embassament de Susqueda, sota la presa de Sau; tram final de la riera Major.
  • Pérez-Haase et al. (2017) [Alisma plantago-aquatica L. subsp. plantago-aquatica]: Sant Hilari Sacalm: embassament de Susqueda: sota el puig Gallinàs.
  • Gesti (2020) [Alisma plantago-aquatica L.]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2023) [Alisma plantago-aquatica L.]: Guilleries orientals: sector riera d’Osor; sector riera de Santa Coloma.