Alisma plantago-aquatica L.

plantatge d’aigua

icon_targeta_100 · família: Alismataceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: hidròfit (plantes aquàtiques)

· hàbitat: basses, cursos d’aigua, recs

· rang altitudinal: 90 – 690 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.