Alyssum alyssoides (L.) L.

herba de la ràbia

icon_targeta_100 · família: Brassicaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: prats secs, pradells terofítics, sòls sorrencs

· rang altitudinal: 50 – 1090 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Cadevall (1913-1937): Coll de Carós y Mare de Deu del Coll, a les Guilleríes.